Informatie over tarieven, een afspraak te maken, of een andere vraag? Twijfel niet, stuur een e-mail naar isabelle@mindset-coaching.be. Ik bel je op een moment dat jou past.

Na een eerste telefonisch contact  maken we een afspraak voor een intakegesprek. Daarna beslis jij of je al dan niet het traject start.  Een coachingstraject bestaat meestal uit 3 tot 5 sessies maar jij kan op elk moment beslissen om er wel of niet mee verder te gaan.

De sessies vinden plaats in regio Wilrijk of in samenspraak op een andere locatie.

Gedragsregels & deontologische code

Als coach houd ik mij aan de richtlijnen rond professioneel gedrag, belangenconflict en privacy/geheimhouding . Als psycholoog respecteer ik bovendien ook de door de psychologencommissie opgestelde gedragscode/deontologische regels betreffende beroepsgeheim, eerbiediging van de gelijkwaardigheid en rechten van de persoon, verantwoordelijkheid, competentie, integriteit en eerlijkheid.