Informatie over tarieven, een afspraak te maken, of een andere vraag? Twijfel niet, stuur een e-mail naar isabelle@mindset-coaching.be. Ik bel je op een moment dat jou past.

We ervaren allemaal weleens lastige periodes waardoor je je minder goed in je vel voelt. Soms lukt het niet om er zelf uit te geraken en is psychologische begeleiding en professionele hulp aangewezen.

Na een eerste telefonisch contact  maken we een afspraak voor een intakegesprek, we gaan dieper in op je hulpvraag. Samen bespreken we je noden en het verdere begeleidingsproces. Indien een andere vorm van begeleiding meer aangewezen is, bekijken we dit ook concreet.

Ik werk op maat  obv je krachtbronnen, jouw noden en tempo. We bekijken tijdens de begeleiding wat werkt, al dan niet werkt en sturen bij waar nodig zodat jij terug in je kracht staat en beter weet wat voor jou belangrijk is en waar je naartoe wilt.

De sessies vinden plaats in Schelle (Gezondsheidsstudio Sisu) of in samenspraak op een andere locatie/online.

Milde klachten : spanningsklachten, stress, burn-out, onrust, prikkelbaarheid, vermoeidheid, emotionele moeilijkheden, somberheid, futloosheid, angst, zingeving, verdriet, boosheid, onrust, onzekerheid, assertiviteitsproblemen, piekeren, …
Doelgroep : volwassenen
Aanpak : Kortdurende ondersteuning obv gesprekken, oefeningen, plan van aanpak  & ik werk veranderings-, oplossings- en toekomstgericht, zodat je (terug) in je kracht staat

Sessie (55 min) : 70€ 

Sommige ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming in psychologische begeleiding, hiervoor raadpleeg je best je eigen ziekenfonds.

Vastgelegde afspraken kunnen tot 24 uurop voorhand kosteloos geannuleerd of verzet worden. Bij een latere annulering zal het volledige bedrag in rekening wordengebracht.

Gedragsregels & deontologische code

Als coach houd ik mij aan de richtlijnen rond professioneel gedrag, belangenconflict en privacy/geheimhouding . Als psycholoog respecteer ik bovendien ook de door de psychologencommissie opgestelde gedragscode/deontologische regels betreffende beroepsgeheim, eerbiediging van de gelijkwaardigheid en rechten van de persoon, verantwoordelijkheid, competentie, integriteit en eerlijkheid.