Persoonlijke Coaching voor bedrijfsleiders, managers en medewerks

Coach-Mindset

  • Coachingstopics zijn bijvoorbeeld persoonlijke groei, vergroten van zelfvertrouwen, beter inzicht in eigen mogelijkheden, ontwikkelen van specifieke competenties bv leiderschap, coachingsvaardigheden,…, vergroten van veerkracht,…
  • Werkwijze :  kennismakingsgesprek met betrokken partijen, bij samenwerking wordt een coachingscontract opgemaakt, zodat het traject, de rechten en de rollen duidelijk zijn voor de betrokken partijen.
  • Alle gesprekken en interventies tussen coach en coachee zijn vertrouwelijk.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor de resultaten van het traject maar ik begeleid je in het proces, ik ben je sparring partner, ik faciliteer het veranderingsproces en help je in beweging te komen.
  • Je kan rekenen op mijn deskundige begeleiding en ondersteuning, van jou verwacht ik dat je actief en open meewerkt.

Via coachen word je bewuster van wie je bent, van je kwaliteiten ,van  je valkuilen en je denkpatronen.  Door er mee aan het werk te gaan ontstaat een Groei Mindset.  Een coachende stijl aannemen naar medewerkers toe heeft een positief effect op het welbevinden van werknemers en dus op hun prestaties. Het heeft een bewezen positief effect op het verloop, ziekteverzuim en bedrijfsresultaat.

HR Beleid - Stress & Burn-Out Preventie en Coaching

Als ervaren HR manager, coach en psycholoog beschik ik over de nodige compententies om bedrijven te begeleiden in het opzetten en toepassen van een algemeen mensgericht HR beleid. Alsook  specifiek in stress- en burn-out preventie & coaching,  in het begeleiden van een re-integratieprocdure bij langdurige afwezigheid wegens ziekte  waarin ik een neutrale, bemiddelende rol kan spelen.

Belangrijk voor mij is om gelijkwaardig, respectvol en vertrouwelijk met alle betrokken partijen om te gaan, open en transparant te communiceren en zo tot de best mogelijke oplossing te komen voor werkgever en werknemer.

Interesse in hoe een coach-mindset kan bijdragen tot tevreden medewerkers en betere resultaten? Andere HR – people gerelateerde vragen, neem vrijblijvenend contact op!

Voor meer informatie over prijzen, coachingspakketten,… neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat via isabelle@mindset-coaching.be

Gedragsregels & deontologische code

Als coach houd ik mij aan de richtlijnen rond professioneel gedrag, belangenconflict & privacy/geheimhouding . Als psycholoog respecteer ik bovendien ook de door de psychologencommissie opgestelde gedragscode/deontologische regels betreffende beroepsgeheim, eerbiediging van de gelijkwaardigheid en rechten van de persoon, verantwoordelijkheid, competentie, integriteit en eerlijkheid.