Op basis van een persoonlijk plan van aanpak gaan we werken aan jouw mentale vitaliteit en veerkracht en versterk je je talenten en competenties op vlak van omgaan met stress.We werken aan een doel en met een plan van aanpak vanuit het nu om je in de toekomst veerkrachtiger te maken.

Onderwerpen die bijvoorbeeld aanbod komen :

  • Analyse van stressklachten en – bronnen, energiegevers en – nemers,
  • In balans brengen van positieve en negatieve stress,
  • Omgaan met stress en emoties,
  • Grenzen bewaken, assertiever reageren,
  • Wisselwerking sociale omgeving en werk, werkhervatting, terugvalpreventie, …

Stress- en burn-outcoaching is een intensieve en systematische vorm van coaching gericht op spoedig én verantwoord terugleiden naar werk of een andere levensinvulling. Het verschaft inzicht in de eigen stressoren en verbetert de stresscopingsvaardigheden. Het biedt methoden om stress te verminderen, burn-out te voorkomen, verkorten of verhelpen. Daarnaast versterkt het preventief de stressbestendigheid van mensen zonder spanningsklachten.